Rekultivační činnost
Zavlažovací systémy
Komposty, zemina a jiné
Zemní a výkopové práce
Kontejnerová doprava
Výstavba dětských hřišť
Certifikace
Pracovní příležitosti

Zavlažovací systémy

Automatický závlahový systém je podzemní potrubní rozvod, na němž jsou v určitých vzdálenostech umístěny postřikovače. Ty se tlakem vody vysunou nad povrch a postřikují velice přesně a rovnoměrně požadovanou travnatou plochu. V systému je zpravidla instalován velice citlivý vodní filtr zachycující případné nečistoty z vodního zdroje tak, aby nedošlo k ucpání trysek. Pro tyto účely může být využita nejen voda pitná, ale především ekonomicky výhodnější voda užitková a voda podzemní. Tato závlaha bývá často doplňována závlahou kapénkovou, přínosnou pro Vaše kvetoucí záhony.

Naprostou samozřejmostí u těchto systémů je ovládací jednotka s předvolbou celé škály provozních režimů. Jednotka může být navíc doplněna a vzájemně propojena se srážkovým a dešťovým čidlem. Již žádné namáhavé zalévání konví či hadicí! Hlavním přínosem automatické závlahy, patrným na první pohled, je zdravý, svěže zelený trávník a krásně kvetoucí květiny.

Po ukončení vegetačního období je nezbytným předpokladem pro správnou funkci a dlouhou životnost celého systému provést kompletní odvodnění. To se nejčastěji provádí profouknutím celého systému stlačeným vzduchem. Tímto způsobem lze snadno a efektivně odstranit veškerou vodu tak, aby během zimy nezamrzla a nepoškodila zavlažovací součástky.

Pro výběr vhodného zařízení a efektivního rozmístění postřikovačů nás neváhejte kontaktovat.