Rekultivační činnost
Zavlažovací systémy
Komposty, zemina a jiné
Zemní a výkopové práce
Kontejnerová doprava
Výstavba dětských hřišť
Certifikace
Pracovní příležitosti

Výstavba dětských hřišť

Firma Pleva & syn si je dobře vědoma faktu, že pohyb v přírodě a na čerstvém vzduchu je v dnešní době více než nezbytný. Proto přichází se službou, která potěší hlavně ty nejmenší členy Vašich rodin. Výstavba dětských hřišť v poslední době vzrostla na významu ve všech menších i větších městech a obcích. Zastupitelé těchto celků jsou si dobře vědomi důležitosti podobných odpočinkových míst a jejich významu pro zdravý rozvoj dítěte. Bezpečnost je v této souvislosti řazena na první místo.

Naše firma se řádně kvalifikovala ve stavbě dětských hřišť a realizovala již několik projektů, do kterých tato herní místa byla začleněna. V současnosti provádíme montáž jednotlivých i kompletních dílů různých dětských herních prvků a jejich ukotvení na místě. Předem je třeba říci, že tato činnost splňuje všechny náležitosti představované přísnými normami pro zařízení dětských hřišť EN 1176 a EN 1177.