Rekultivační činnost
Zavlažovací systémy
Komposty, zemina a jiné
Zemní a výkopové práce
Kontejnerová doprava
Výstavba dětských hřišť
Certifikace
Pracovní příležitosti

O nás …

Firma Pleva & syn vznikla v roce 1991, kdy se její dominantní činností stala rekultivace výsypek severočeských dolů a lomů. Postupem doby se rozvíjela a adaptovala na aktuální potřeby společnosti, čímž se začala orientovat na údržbu veřejné zeleně a zahradnický servis obecně. V zahradnictví se specializuje již řadu let a osvojila si tak již všechny tradiční ale i moderní produkty doby.

Vývoj šel však dále a stále nové a nové potřeby rostoucí klientely si vyžádaly rozšíření základní nabídky zahradnických služeb o přidružené činnosti v podobě zemních prací a kontejnerové dopravy. V dnešní době firma disponuje dostatečným personálním i materiálním zázemím, které jsou nutným předpokladem ke kvalitnímu zpracování jakékoliv zakázky z oboru. Firma si našla již celou řadu spokojených klientů, kteří se k ní vždy rádi obracejí a samozřejmě by si přála oslovit i Vás…

Pevně doufáme, že se nám to podaří a svou kvalitou Vás přesvědčíme…

Právní formou podnikání je fyzická osoba Miroslav Pleva.
Předmětem živnosti jsou následující obory (stav k 1.1.2006):

  1. Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy
  2. Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní pro vozidla do 3,5 t celkové hmotnosti
  3. Rekultivační činnost
  4. Specializovaný maloobchod
V poslední době se naše firma stala držitelem těchto certifikátů kvality:

Systém managementu jakosti  Systém environmentálního managementu