Rekultivační činnost
Zavlažovací systémy
Komposty, zemina a jiné
Zemní a výkopové práce
Kontejnerová doprava
Výstavba dětských hřišť
Certifikace
Pracovní příležitosti

Rekultivační činnost

Pozměněná tvář severočeského kraje je imanentním prvkem 2. poloviny 20. století, kdy Československé hospodářství bylo úzce spojeno s intenzivní povrchovou a důlní činností.

Své bohaté zkušenosti v oboru postupného přetváření takto poškozené krajiny jsme nasbírali právě dlouholetým působením v této tolik zkoušené oblasti. Není žádným tajemstvím, že počátky původní činnosti naší firmy sahají výhradně k rekultivačním pracím na bývalých severočeských výsypkách a dolech.

Má-li se krajina opět přivést k životu, jedná se o dlouhodobou, namáhavou a především systematickou činnost. Výsledky této práce jsou po jejím dokončení nepochybně patrné na první pohled. Jsme přesvědčeni, že pro dnešní společnost by navrácení původního stavu vykořisťované krajiny mělo být jejím prvořadým úkolem. Je to poslání, které ocení hlavně budoucí generace. Naše firma je proto připravena přispět svými možnostmi a přidat ruku k dílu…

situace PŘED  situace PO