Rekultivační činnost
Zavlažovací systémy
Komposty, zemina a jiné
Zemní a výkopové práce
Kontejnerová doprava
Výstavba dětských hřišť
Certifikace
Pracovní příležitosti

Hrací plochy

Nabízíme kompletní služby spojené s výstavbou a následnou údržbou travnatých hřišť různého zaměření. Své zkušenosti jsme získali například při spolupráci na výstavbě golfového hřiště, kde se jedná o velmi jemnou až pečlivou práci s důrazem na detail. Dále provádíme zakládání, opravu a renovace fotbalových hřišť včetně prací spojených s výstavbou drenáží, závlahy a technického zázemí.

Náročná údržba těchto citlivých ploch je obstarávána špičkovou vyžínací technikou, která vždy zaručuje finální úspěch. Ke kompletnímu servisu samozřejmě patří pravidelné dohnojování, chemická ochrana a monitoring celkové kondice trávních porostů.