Rekultivační činnost
Zavlažovací systémy
Komposty, zemina a jiné
Zemní a výkopové práce
Kontejnerová doprava
Výstavba dětských hřišť
Certifikace
Pracovní příležitosti

Zemina, kompost a jiné…

V souvislosti se zahradnickými a přidruženými pracemi se dále specializujeme na tyto služby: