Rekultivační činnost
Zavlažovací systémy
Komposty, zemina a jiné
Zemní a výkopové práce
Kontejnerová doprava
Výstavba dětských hřišť
Certifikace
Pracovní příležitosti

Sady, aleje a parky

V tomto oboru je aktuální zejména otázka údržby parkové a sadové zeleně. Zaměřujeme se proto především na kvalitní péči o dřeviny, ke které patří hlavně zdravotní a bezpečnostní řezy, chemický postřik proti stromovým škůdcům a pravidelná kontrola celkového stavu dřeviny. U alejových a sadových stromů je důležitá funkčnost takto pěstěných dřevin a proto se snažíme o co největší efektivitu a účelnost prováděných zásahů (konstantní šířka aleje, dostupnost ovocných stromů atd.)

Dále je to úprava keřů a živých plotů (ať již tvarová či geometrická). Údržba rozlehlých i prostorově členitých travnatých ploch, a to sekáním, hnojením a chemickými postřiky.

Úklid cest, chodníků a sběr spadaného listí.