Rekultivační činnost
Zavlažovací systémy
Komposty, zemina a jiné
Zemní a výkopové práce
Kontejnerová doprava
Výstavba dětských hřišť
Certifikace
Pracovní příležitosti

Certifikace

Firma Pleva & syn je držitelem těchto certifikátů kvality:

Systém managementu jakosti

Systém environmentálního managementu